Giải câu 1 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 37 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng việt trang 34 – 38 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Tìm bố cục của bài và nêu ý chính của mỗi đoạn.

Trả lời:

Phần 1 (đoạn 1, 2): Tiếng Việt đẹp và hay (luận điểm chính, tổng quát)

Phần 2 (còn lại): Chứng minh sự giàu đẹp, phong phú của tiếng Việt.

(BAIVIET.COM)