Giải câu 1 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 36 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình trang 36 -38 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Lời của từng bài ca dao là lời của ai, nói với ai?Tại sao em khẳng định như vậy?

Trả lời:

Căn cứ vào nội dung câu hát có thể thấy:

– Bài ca dao thứ nhất là lời của người mẹ hát ru con;

– Bài thứ hai là lời của người con gái lấy chồng xa quê nói với mẹ;

– Bài thứ ba là lời của con cháu đối với ông bà;

– Bài thứ tư là lời của cha mẹ dặn dò con cái hoặc lời anh em tâm sự với nhau.

(BAIVIET.COM)