Giải câu 1 (Trang 32 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 32 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) trang 31 – 32 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Theo anh (chị), bài thơ này có thể chia thành mấy đoạn? Nội dung của mỗi đoạn là gì?

Trả lời:

Bài thơ có thể chia thành ba đoạn:

– Đoạn 1 (hai câu đầu): Nỗi đau đột ngột khi mất bạn.

– Đoạn 2 (từ câu 3 đến câu 22): Nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người và thể hiện tâm trạng thời cuộc của nhà thơ.

– Đoạn 3 (phần còn lại): Nỗi đau mất bạn và tâm sự cô đơn vì thiếu tri kỷ.

(BAIVIET.COM)