Giải câu 1 Bài 3 Trang 23 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 1 Trang 23 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Đề bài câu 1 Trang 23 SGK GDCD lớp 10:

Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là vận động?

Lời giải câu 1 Trang 23 SGK GDCD lớp 10:

Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, vận động là mọi biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.

BAIVIET.COM