Giải câu 1 (Trang 210 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 210 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới trang 204 – 210 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Tìm hiểu bố cục của phần trích (các đoạn, ý chính trong từng đoạn).

Trả lời:

Bố cục: bốn phần

– Đoạn 1 (từ đầu đến ập vào miền Bắc): tư thế đứng hiên ngang của dân tộc thời chống Mĩ, hồi tưởng về giờ phút hiểm nghèo của nước Việt Nam mới.

– Đoạn 2 (tiếp theo đến thêm trầm trọng): những khó khăn về mọi miền của đất nước.

– Đoạn 3 (tiếp… ba trăm bảy mươi ki – lô – gam vàng): những biện pháp nỗ lực của Đảng, chính phủ, Hồ Chủ Tịch, nhân dân.

– Đoạn 4 (còn lại): hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh.

(BAIVIET.COM)