Giải câu 1 (Trang 193 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 193 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (Tiếp theo) trang 193 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Nguyễn Trãi có những câu thơ như sau:

– Suốt ngày ôm nỗi ưu tư
Đêm lạnh quàng chăn ngủ chẳng yên.
– Bui một tấc lòng ưu ái cũ
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông.

Em hãy nói rõ nội dung trữ tình và hình thức thể hiện của những câu thơ đó.

Trả lời:

– Nội dung: Hai câu thơ có nội dung trữ tình giống nhau, đó là niềm ưu tư canh cánh của nhà thơ và tấm lòng lo dân lo nước.

– Hình thức:

+ Giống nhau về thể thơ, phương thức biểu hiện: kể, tả.

+ Khác: hình ảnh biểu hiện một bên là hình ảnh so sánh với nước triều dâng cuồn cuộn và một bên là hình ảnh con người thao thức thức trằn trọc trong đêm lạnh.

(BAIVIET.COM)