Giải câu 1 (Trang 192 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 192 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ trang 192 – 195 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.

Nguồn gốc và lịch sử phát triểnĐặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập
a) Về nguồn gốc, tiếng Việt thuộc:

– Họ:

– Dòng:

– Nhánh:

b) Các thời kì trong lịch sử:

a)…

 

 

 

b)…

Trả lời:

Nguồn gốc và lịch sử phát triểnĐặc điểm của loại hình đơn lập.
a. Nguồn gốc: tiêng Việt thuộc:a. Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về mặt ngữ âm, tiếng là âm tiết. Về mặt sử dụng, tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo từ.
– Họ: ngôn ngữ Nam Á
– Dòng ngôn ngữ Môn – Khơmerb. Từ không biến đổi hình thái,
– Nhánh: Việt – Mường
c. Biện pháp chủ yếu đế biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từ.
b. Các thời kì trong lịch sử:
– Tiếng Việt trong thời kì dựng nước
– Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc
– Tiếng Việt trong thời kì độc lập tự chủ
– Tiếng Việt trong thời kì Pháp thuộc
– Tiếng Việt trong thời kì: từ sau Cách Mạng tháng Tám đến nay.

(BAIVIET.COM)