Giải câu 1 (Trang 191 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 191 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học trang 184 – 191 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Nêu vắn tắt cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học.

Trả lời:

Cơ sở xuất hiện và nội dung cụ thể từng giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ của văn học.

* Giá trị nhận thức

– Cơ sở của giá trị nhận thức:

Giá trị nhận thức là khả năng của văn học có thể đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống, muốn hiểu biết cuộc sống và chính bản thân, từ đó tác động vào cuộc sống một cách có hiệu quả.

– Nội dung:

+ Quá trình nhận thức cuộc sống của văn học

+ Quá trình tự nhận thức của văn học

* Giá trị giáo dục

– Cơ sở của giá trị giáo dục:

+ Giá trị giáo dục làm sâu sắc thêm giá trị nhận thức.

– Nội dung:

Đặc trưng giáo dục của văn học là con đường cảm xúc tới nhận thức, tự giáo dục.

* Giá trị thẩm mĩ

– Cơ sở của giá trị thẩm mĩ:

Giá trị thẩm mĩ là khả năng văn học có thể đem đến cho con người những rung động trước cái đẹp.

– Nội dung:

+ Văn học đem đến cho con người những vẻ đẹp muôn hình, muôn vẻ của cuộc đời.

+ Văn học có thể phát hiện ra vẻ đẹp của những vật rất nhỏ bé, bình thường và cả vẻ đẹp đồ sộ, kì vĩ.

(BAIVIET.COM)