Giải câu 1 (Trang 178 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 178 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập viết bản tin trang 178 – 179 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Phân tích cấu trúc, dung lượng và cho biết bản tin dưới đây thuộc loại tin nào.

VIỆT NAM ĐỨNG ĐẦU KHU VỰC

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Theo báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2006 được UNICEF công bố ngày 11/2, trong vòng nhiều năm qua, Việt Nam luôn dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về các chỉ số bình đẳng giới. Nhìn chung, Việt Nam thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ y tế và giáo dục tới các trẻ em gái và trẻ em trai, phụ nữ và nam giới. Sự chênh lệch về tỉ lệ nhập học giữa các em nữ và các em nam là rất thấp (91% và 97%, giai đoạn 2000 – 2005). Tỉ lệ mù chữ của nữ giới so với nam giới ngày càng giảm. Tỉ lệ tham gia các hoạt động kinh tế khống khác biệt nam – nữ: 85% nam giới và 83% nữ giới ở độ tuổi từ 15 – 60. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn tồn tại dai dẳng: bạo lực gia đình đối với phụ nữ, nạn bóc lột phụ nữ để hành nghề mại dâm và buôn bán phụ nữ; tỉ lệ sơ sinh tử vong và phụ nữ trẻ dân tộc ít người mù chữ còn ở mức cao so với thành thị.

(Báo Thanh niên, ngày 12 – 12 – 2006)

Trả lời:

Về cấu trúc: bản tin có nhan đề, triển khai tư thông tin khái quát đến cụ thể chi tiết. Phần sau cụ thể hóa và lí giải cho phần trước.

Về dung lượng: độ dài bản tin trung bình, thông tin về kết quả và các sự kiện.

Với những đặc điểm nêu trên, bản tin này thuộc loại bản tin thường.

(BAIVIET.COM)