Giải câu 1 (Trang 167 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 167 SGK ngữ văn 4 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập cuối học kì II – Tiết 7 tuần 35 trang 166 – 168 SGK ngữ văn lớp 4 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì?

a) Li-li-pút

b) Gu-li-vơ

c) Không có tên

Trả lời:

Đáp án đúng: b. Gu-li-vơ

(BAIVIET.COM)