Giải câu 1 (Trang 162 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 162 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc trang 159 – 162 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Tác giả đã phân tích đặc điểm của vốn văn hoá dân tộc trên cơ sở những phương diện cụ thể nào của đời sống vật chất và tinh thần?

Trả lời:

Tác giả Trần Đình Hượu đã phân tích đặc điểm vốn văn hóa của dân tộc trên cơ sở những phương diện cụ thể sau:

– Tôn giáo, nghệ thuật (kiến trúc, hội họa văn học):

– Ứng xử (giao tiếp cộng đồng, tập quán): trọng tình nghĩa không chú ý nhiều đến trí dũng, khéo léo nhưng không cầu thị, cực đoan, thích yên ổn.

– Sinh hoạt (ăn, ở, mặc) ưa chừng mực, vừa phải:

– Quan niệm về cái đẹp trong suy nghĩ của người Việt: vừa xinh, vừa khéo.

(BAIVIET.COM)