Giải câu 1 Bài 4 Trang 16 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 1 Trang 16 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Đề bài câu 1 Trang 16 SGK GDCD lớp 9:

Em hãy cho biết, những hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày ?

a) Biết lắng nghe người khác ;

b) Biết thừa nhận những điểm mạnh của người khác ;

c) Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân ;

d) Học hỏi những điều hay của người khác ;

đ) Bắt mọi người phải phục tùng mọi ý muốn của mình ;

e) Tôn trọng nền văn hoá của các dân tộc, quốc gia khác ;

g) Phân biệt đối xử giữa các dân tộc ;

h) Giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế;

i) Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em và nhân dân các vùng có chiến tranh.

Lời giải câu 1 Trang 16 SGK GDCD lớp 9:

Những hành vi (a), (b), (d), (e), (h), (i) là các biểu hiện của lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày.

BAIVIET.COM