Giải câu 1 (Trang 159 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 159 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu lớp 5 trang 159 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4 và các ví dụ dưới đây, hãy lập bảng tổng kết về tác dụng của dấu gạch ngang:

a) Chú hề vội tiếp lời:

– Tất nhiên rồi. Khi một con hưu mất sừng, cái sừng mới sẽ mọc lên. Sau khi đêm thay thế cho ngày, ngày lại thay thế chỗ của đêm.

– Mặt trăng cũng như vậy, mọi thứ đều như vậy… – Giọng công chúa nhỏ dần, nhỏ dần. Nàng đã ngủ.

Chú hề đắp chăn cho công chúa rồi rón rén ra khỏi phòng.

Theo GIÊN PHƠ-BƠ

b) Đứng ở nơi đây, nhì ra xa, phong cảnh thật đẹp. Bên trái là đỉnh Ba Vì vời vợi, nơi Mị Nương – con gái Hùng Vương thứ 18 – theo Sơn Tinh về trân giữ núi cao.

Theo ĐOÀN MINH TUẤN

c) Thiếu nhi tham gia công tác xã hội:

– Tham gia tuyên truyền, cổ động cho các phong trào.

– Tham gia Tết trồng cây, làm vệ sinh trường lớp, xóm làng.

– Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, giúp đỡ người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếng Việt 5, tập hai (2006)

Trả lời:

Tác dụng của dấu gạch ngangVí dụ
Dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói; phần chú thích trong câua. Chú Hề vội tiếp lời:

– Tất nhiên rồi. Khi một con hươu mất sừng, cái sừng mới sẽ mọc lên. Sau khi đêm thay thế cho ngày, ngày lại thay thế chỗ của đêm.

– Mặt trăng cũng như vậy, mọi thứ đều như vậy. Giọng công chúa nhỏ dần, nhở dần. Nàng đã ngủ. Chú Hề đắp chăn cho công chúa rồi rón rén ra khỏi phòng.

Dùng để đánh dấu phần chú thích trong câub) Đứng ở đây nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên trái là đỉnh Ba Vì vòi vọi, nơi Mị Nương Ngọc Hoa – con gái Hùng Vương thứ 18 – theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao.
Dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kêc) Thiếu nhi tham gia các công tác xã hôi:

– Tham gia tuyên truyền, cổ động cho các phong trào.

– Tham gia Tết trồng cây, làm vệ sinh trường lớp và xóm làng.

– Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, giúp đỡ người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn.

(BAIVIET.COM)