Giải câu 1 (Trang 158 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp) trang 158 – 160 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

So sánh hai dị bản của câu ca dao:

– Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon

– Râu tôm nấu với ruột bù(a)

Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon.

Cho biết trong trường hợp này, gật đầu hay gật gù thể hiện thích hợp hơn ý nghĩa cần biểu đạt. Vì sao?

Chú thích:

(a) Bù (từ địa phương): bầu

Trả lời:

– Hai câu ca dao trên có sự khác nhau trong việc dùng từ:

+ Gật đầu (bài ca dao 1).

+ Gật gù (bài ca dao 2).

– Trong trường hợp này, dùng từ gật gù sẽ thích hợp hơn với nghĩa cần biểu đạt. Vì từ gật gù chỉ hoạt động gật nhẹ, nhiều lần, liên tiếp thể hiện thái độ đồng tình, tán thưởng. Dùng từ gật gù mới diễn tả đúng sự sẻ chia niềm vui dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

(BAIVIET.COM)