Giải câu 1 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

Trả lời:

Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.

(BAIVIET.COM)