Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Con chó Bấc (Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) – G.Lân-đơn trang 154 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy xác định bố cục của bài văn theo trật tự diễn biến sau đây: a) Mở đầu, b) Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc, c) Tình cảm của Bấc đối với chủ. Căn cứ vào độ dài ngắn của mỗi phần, xét xem ở đây, nhà văn chủ yếu muốn nói đến những biểu hiện tình cảm của phía nào.

Trả lời:

Đoạn trích có thể chia làm ba phần :

– Mở đầu (đoạn 1).

– Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc (đoạn 2).

– Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-tơn (còn lại).

Trong ba phần trên, phần thứ ba dài hơn cả. Điều đó cho thấy mục đích chính của tác giả là kể chuyện con chó Bấc và miêu tả tình cảm của nó đối với chủ.

(BAIVIET.COM)