Giải câu 1 –  (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Vì sao một văn bản cần có tính thống nhất? Tính thống nhất của văn bản thể hiện ở những mặt nào?

Trả lời:

Văn bản cần phải có sự thống nhất vì nếu không có sự thống nhất văn bản sẽ bị phân tán, không tập trung vào được vấn đề chính hoặc lạc sang vấn đề khác trong khi triển khai văn bản.

Tính thống nhất của văn bản được thể hiện ở các mặt sau:

– Về nội dung: các ý trong văn bản phải thống nhất trong một chủ đề.

– Về hình thức: các câu trong một đoạn, các đoạn trong văn bản phải có sự liên kết chặt chẽ qua các từ nối, quan hệ từ, từ chuyển tiếp. Nếu là văn bản hành chính thì phải đảm bảo các thể thức của loại văn bản hành chính đó.

(BAIVIET.COM)