Giải câu 1 Trang 15 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 1 Trang 15 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Pháp luật và kỷ luật.

Đề bài câu 1 Trang 15 SGK GDCD lớp 8:

Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với những người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Ọuan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?

Lời giải câu 1 Trang 15 SGK GDCD lớp 8:

Quan niệm đó không đúng. Bởi vì pháp luật cần cho tất cả mọi người, kể cả người có ý thức tự giác thực hiện pháp luật và kỉ luật, vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong hoạt động – tạo ra hiệu quả, chất lượng của hoạt động xã hội.

(BAIVIET.COM)