Giải câu 1 (Trang 147 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 147 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em trang 147 – 148 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Em hiểu nghĩa của từ trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng:

a) Trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi

b) Trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi

c) Người dưới 16 tuổi

d) Người dưới 18 tuổi

Trả lời:

Chọn c) là ý đúng: Người dưới 16 tuổi được xem là trẻ em.

(BAIVIET.COM)