Giải câu 1 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 142 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Đoàn thuyền đánh cá trang 139 – 142 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài thơ được triển khai theo trình tự chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh cá. Dựa vào trình tự ấy em hãy tìm bố cục của bài thơ.

Hãy nêu thời gian và không gian được miêu tả trong bài thơ.

Trả lời:

* Bố cục: 3 phần

– Phần 1 (hai khổ đầu): cảnh đoàn thuyền ra khơi.

– Phần 2 (hai câu tiếp): cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển về đêm.

– Phần 3 (hai câu còn lại): cảnh lao động đánh cá.

* Thời gian và không gian được miêu tả:

– Thời gian diễn ra các hoạt động của đoàn thuyền đánh cá cũng là thời gian vận động của thiên nhiên vũ trụ từ hoàng hôn đến bình minh.

– Không gian nghệ thuật trong bài thơ là khung cảnh của biển cả, mở rộng ra là vũ trụ bao la.

(BAIVIET.COM)