Giải câu 1 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 14 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội trang 13 – 15 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Em hãy đọc kĩ văn bản và chú thích để hiểu các câu tục ngữ và một số từ trong văn bản.

Trả lời:

Đọc kĩ văn bản và chú thích để hiểu câu tục ngữ

(BAIVIET.COM)