Giải câu 1 (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Vận nước (Quốc tộ) trang 138 – 139 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Tác giả so sánh “Vận nước như dây mây leo quấn quýt” nhằm diễn tả điều gì” (Sự vững bền” Sự dài lâu? Sự phát triển thịnh vượng?)

Trả lời:

Trong câu thơ đầu, nhà thơ đã mượn hình tượng thiên nhiên để nói về vận nước. Nghệ thuật so sánh ở đây được sử dụng hợp lí, làm nổi bật sự bền chặt, thịnh vượng của đất nước. Câu thơ vừa khẳng định tình đoàn kết toàn dân, đồng thời nói lên niềm tin của tác giả vào vận nước.

(BAIVIET.COM)