Giải câu 1 (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh trang 13 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh:

Đoạn văn là bộ phận của bài văn. Viết tốt đoạn văn là điều kiện để làm tốt bài văn. Đoạn văn thường gồm hai câu trở lên, được sắp xếp theo thứ tự nhất định.

Đọc các đoạn văn thuyết minh trong SGK và nêu cách sắp xếp các câu trong đoạn văn (câu chủ đề, từ ngữ chủ đề và các câu giải thích, bổ sung).

Trả lời:

Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh:

Đoạn văn a và b có câu chủ đề đầu đoạn, có một số từ ngữ chủ đề (đoạn a: thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng, đoạn b: Phạm Văn Đồng: nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn hóa lớn). Các câu sau có chức năng chứng minh cho ý chủ đề.

(BAIVIET.COM)