Giải câu 1 (Trang 129 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 129 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ (Tuần 31) trang 129 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

a) Hãy giải thích các từ nói trên bằng cách nối mỗi từ với nghĩa của nó:

Anh hùngbiết gánh vác, lo toan mọi việc
Bất khuấtcó tài năng, khí phách, làm nên nhũng việc phi thường
Trung hậukhông chịu khuất phục trước kẻ thù
Đảm đangchân thành và tốt bụng với mọi người

b) Tìm những từ ngừ chỉ các phẩm chất khác của phụ nữ Việt Nam.

Trả lời:

a) Anh hùng: có tài nàng, khí phách, làm nên nhũng việc phi thường.

– Bất khuất: không chịu khuất phục trước kẻ thù.

– Trung hậu: chân thành và tốt bụng với mọi người.

– Đảm đang: biết gánh vác, lo toan mọi việc

b) Những từ ngữ chỉ các phẩm chất khác của phụ nữ Việt Nam: chăm chỉ, cần cù, nhân hậu, khoan dung, độ lượng, dịu dàng, biết quan tâm đến mọi người, đức hi sinh, nhường nhịn,…

(BAIVIET.COM)