Giải câu 1 (Trang 129 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 129 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (Trích Rô-bin-xơn Cru-xô) trang 127 – 130 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Xét xem nếu phải tách đoạn cuối cùng của văn bản thành hai đoạn riêng biệt thì nên ngắt ra ở chỗ nào. Tìm bố cục của văn bản và đặt tiêu đề cho từng phần.

Trả lời:

– Nếu ngắt thành 2 đoạn thì nên tách ở chỗ “Còn diện mạo tôi…”

– Bố cục văn bản:

+ Phần 1 (đoạn 1): Mở đầu.

+ Phần 2 (đoạn 2, 3): Trang phục của Rô-bin-xơn.

+ Phần 3 (Từ “Quanh người tôi…” đến “bên khẩu súng của tôi”): Trang bị của Rô-bin-xơn.

+ Phần 4 (còn lại): Diện mạo của Rô-bin-xơn.

(BAIVIET.COM)