Giải câu 1 – (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 127 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần văn trang 127 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Em hãy nhớ và ghi lại tất cả nhan đề các văn bản (tác phẩm) đã được đọc – hiểu trong cả năm học. Sau đó, đối chiếu với sách giáo khoa, tự kiểm tra và bổ sung những chỗ thiếu, sửa những chỗ sai rồi chép lại vào vở một cách đầy đủ, chính xác danh mục các văn bản đã học.

Trả lời:

Học kì 1Học kì 2
1. Cống trường mở ra1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.
2. Mẹ tôi2. Tục ngữ về con người và xã hội.
3. Cuộc chia tay của những con búp bê.3. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
4. Những câu hát về tình cảm gia đình.4. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt.
5. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người.5. Đức tính giản dị của Bác Hồ.
6. Những câu hát than thân.6. Ý nghĩa văn chương.
7. Những câu hát châm biếm.7. Sống chết mặc bay.
8. Nam quốc sơn hà.8. Những trò lố hay là Va –ren và Phan Bội Châu.
9. Tụng giá hoàn kinh sư.9. Ca Huế trên sông Hương.
10. Thiên Trường vãn vọng.10. Quan Âm Thị Kính.
11. Côn Sơn ca
12. Chinh phụ ngâm khúc (trích).
13. Bánh trôi nước.
14. Qua Đèo Ngang
15. Bạn đến chơi nhà.
16. Vọng Lư Sơn bộc bố.
17. Tĩnh dạ tứ.
18. Mao ốc vị thu phong sở phá ca.
19. Cảnh khuya.
20. Rằm tháng giêng.
21. Tiếng gà trưa.
22. Một thứ quà của lúa non: Cốm.
23. Sài Gòn tôi yêu.
24. Mùa xuân của tôi.

(BAIVIET.COM)