Giải câu 1 (Trang 126 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 126 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Đất nước trang 124 -126 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Theo anh (chị), nên chia bài thơ làm mấy phần? Nêu ý chính của mỗi phần và giải thích mối quan hệ giữa các phần.

Trả lời:

* Bố cục bài thơ: 2 phần

– Phần 1: từ câu đầu đến câu 21: Đất nước được cảm nhận qua hình ảnh mùa thu xưa và nay.

– Phần 2: đoạn còn lại: Đất nước gian khổ, đau thương từ trong chiến đấu và vinh quang trong chiến thắng.

* Mối quan hệ giữa các phần: Phần đầu của bài thơ chủ yếu được dựa trên cơ sở các đoạn thơ trong bài Sáng mát trong như sáng năm xưa (1948) và Đêm mít tinh (1949). Phần thứ hai của bài thơ được viết vào năm 1955 – là sự bổ sung cho cảm hứng tổng hợp về đất nước thêm đầy đủ và phong phú.

(BAIVIET.COM)