Giải câu 1 (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ LÀ trang 118 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

a) Phú ông mừng lắm.

b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân.

Trả lời:

Tìm chủ ngữ, vị ngữ:

a)

CN: Phú ông

VN: mừng lắm

b)

CN: Chúng tôi

VN: tụ hội ở góc sân

(BAIVIET.COM)