Giải câu 1 Bài 10 Trang 117 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 1 Trang 117 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại

Đề bài câu 1 Trang 117 SGK GDCD lớp 12:

Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?

Lời giải câu 1 Trang 117 SGK GDCD lớp 12:

– Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế thỏa thuận kí kết, nhằm điều chỉnh quan hệ giữa họ với nhau trong các lĩnh vực của quan hệ quốc tế.

– Các nước cùng nhau kí kết điều ước quốc tế xuất phát từ lợi ích của mỗi nước, của tất cả các nước trong khu vực và của cả cộng đồng quốc tế, nhằm thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, để cùng nhau sống trong hòa bình, hợp tác vì sự tiến bộ chung.

BAIVIET.COM