Giải câu 1 (Trang 111 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 111 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX trang 104 – 112 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Nêu những điểm chung và riêng của hai thành phần văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm.

Trả lời:

– Điểm chung:

Phát triển trên cơ sở văn tự của người Hán.

Đều tích cực phản ánh những vấn đề trong đời sống xã hội, tâm tư, tình cảm của con người thời trung đại.

Đều có được những thành tựu rực rỡ và kết tinh được những tác phẩm xuất sắc.

– Điểm khác:

Bộ phận văn học chữ Nôm ra đời muộn hơn.

Thành tựu của văn học Nôm chủ yếu là thơ (văn học chữ Hán có thành tựu lớn ở cả hai mảng thơ và văn xuôi).

(BAIVIET.COM)