Giải câu 1 (Trang 107 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 107 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1) – Phần soạn bài Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 trang 105 – 107 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Phân tích bố cục của văn bản.

Trả lời:

Bố cục chia làm 3 phần:

+ Phần 1 (từ đầu… chủ đề “một ngày không sử dụng bao bì ni lông”) Giới thiệu về Ngày Trái Đất.

+ Phần 2 (tiếp theo… nghiêm trọng đối với môi trường): Tác hại và giải pháp hạn chế, khắc phục sử dụng bao bì ni lông)

+ Phần 3 (còn lại): Lời kêu gọi hành động bảo vệ Trái Đất.

(BAIVIET.COM)