Giải câu 1 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi về quan hệ từ trang 106 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Thiếu quan hệ từ:

Hai câu sau thiếu quan hệ từ ở chỗ nào? Hãy chữa lại cho đúng.

– Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.

– Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

Trả lời:

a) Hai câu đã cho sai vì thiếu quan hệ từ.

b) Chữa lại:

– Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.

– Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

(BAIVIET.COM)