Giải câu 1 (Trang 104 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 104 SGK ngữ văn 5 tập 2) – Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 7 tuần 28 trang 103 – 106 SGK ngữ văn lớp 5 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên?

a) Mùa thu ở làng quê

b) Cánh đồng quê hương

c) Âm thanh mùa thu

Trả lời:

Đáp án đúng: a) Mùa thu ở làng quê

(BAIVIET.COM)