Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
5 (100%) 2 Votes

Giải câu hỏi 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Thầy bói xem voi trang 103 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Hãy nêu các cách thầy bói xem voi và phán về voi. Thái độ của các thầy bói khi phán về voi như thế nào?

Trả lời:

* Cách xem và phán về voi của 5 thầy bói mù:

– Người thứ nhất: sờ vòi, phán, voi như đỉa.

– Người thứ 2: Sờ ngà, phán, voi như cái đòn càn

– Người thứ 3: sờ tai, phán, voi như cái quạt thóc

– Người thứ 4: sờ chân, phán, voi như cái cột đình

– Người thứ 5: sờ đuôi, phán, voi như cái chổi xể cùn

* Thái độ của năm ông thày bói khi phán về voi:

– Cả năm thầy bói đều phán sai về voi nhưng ai cũng khẳng định chỉ có mình là đúng và phủ nhận ý kiến của người khác. Đó là thái độ chủ quan sai lầm.

– Cái sai nọ dẫn đến cái sai kia. Cả năm ông không ai chịu ai, thành ra xô xát.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Gửi bình luận

Back To Top