Giải câu 1 Bài 12 Trang 101 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 1 Trang 101 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đề bài câu 1 Trang 101 SGK GDCD lớp 11:

Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét.

Lời giải câu 1 Trang 101 SGK GDCD lớp 11:

– Môi trường nước ta hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn nước, không khí và đất đã bị ô nhiễm ở khắp nơi, nhiều vấn đề vệ sinh môi trường đã phát sinh ở cả thành thị và nông thôn. Môi trường biển bị ô nhiễm nặng nề do khai thác dầu, các sự cố tràn dầu, người dân xả rác sinh hoạt các cả các công ty đổ, xả rác công nghiệp.

– Có nhiều nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chính. Việc nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường cho toàn dân cần được thực hiện mạnh mẽ hơn, phát huy mọi nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường. Hơn thế, việc gia tăng dân số nhanh, tập trung quá đông ở các đô thị lớn dẫn đến tình trạng quá tải, ảnh hưởng mạnh đến đời sống của con người.

BAIVIET.COM