Giải câu 1 – Tính liên kết của văn bản (Trang 17 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Tính liên kết của văn bản (Trang 17 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Liên kết trong văn bản trang 17 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Tính liên kết của văn bản.

a) Theo em, nếu bố En- ri- cô chỉ viết mấy câu (SGK, tr. 17) thì En- ri- cô có thể hiểu điều bố muốn nói chưa?

b) Nếu En- ri- cô chưa hiểu ý bô’ thì hãy cho biết vì lí do nào?

c) Từ đó, hãy trả lời câu hỏi: Muốn cho đoạn văn có thế hiểu được thì nó phải có tính chất gì?

Trả lời:

a) Nếu bố En-ri-cô chỉ viết một đoạn văn như ví dụ (a) trong sách giáo khoa thì En-ri-cô không thể hiểu được điều bố muốn nói.

b) Lí do mà En-ri-cô không hiểu ý bố là vì: Câu văn có nội dung chưa thật rõ ràng; thứ hai vì giữa các câu chưa có sự liên kết; muốn cho đoạn văn hiểu được thì phải có tính liên kết.

c) Muốn cho đoạn văn có thế hiếu được thì phải có tính chất liên kết, mà muốn liên kết tốt thì câu văn phải đúng ngữ pháp, chính xác, rõ ràng. Đây chính là tính chất quan trọng nhất cua văn bản.

(BAIVIET.COM)