Giải câu 1 – Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh (Trang 25 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh (Trang 25 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh trang 25 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Tính hấp dẫn và một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Trả lời:

Bốn biện pháp chủ yếu tạo tính hấp dẫn cho văn bản thuyết minh:

– Đưa ra những chi tiết cụ thể, sinh động, những con số chính xác để bài văn không trừu tượng, mơ hồ.

– So sánh để làm nổi bật sự khác biệt, khắc sâu vào trí nhớ người đọc (người nghe).

– Kết hợp sử dụng các kiểu câu làm cho bài văn thuyết minh biến hoá linh hoạt, không đơn điệu.

– Nên biết phối hợp nhiều loại kiến thức để đối tượng cần thuyết minh được soi rọi từ nhiều mặt.

(BAIVIET.COM)