Giải câu 1 – Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh (Trang 24 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh (Trang 24 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh trang 24 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh

Trả lời:

– Văn bản thuyết minh là văn bản nhằm giới thiệu, trình bày chính xác, khách quan về cấu tạo, tính chất, quan hệ, giá trị của một sự việc, hiện tượng một vấn đề thuộc tự nhiên, xã hội, con người.

– Cần chú ý tới các điểm sau:

+ Tìm hiểu thấu đáo trước khi viết.

+ Thu thập đầy đủ tài liệu về vấn đề cần thuyết minh.

+ Chú ý đến thời điểm xuất bản của tài liệu để có thể cập nhật những thống tin mới và những thay đổi (nếu có).

(BAIVIET.COM)