Giải câu 1 Tìm luận cứ (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 Tìm luận cứ (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận trang 22 – 24 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Để lập luận cho tư tưởng “chớ nên tự phụ”, thông thường người ta nêu các câu hỏi: Tự phụ là gì? Vì sao khuyên chớ nên tự phụ? Tự phụ có hại như thế nào? Tự phụ có hại cho ai? Hãy liệt kê những điều có hại do tự phụ và chọn các lí lẽ, dẫn chứng quan trọng nhất để thuyết phục mọi người.

Trả lời:

– Tự phụ là gì? (là tự cao tự đại, đề cao mình, coi thường người khác)

– Tác hại của tự phụ:

+ Làm cho mọi người xa lánh mình

+ Dễ thất bại trong công việc

+ Dẫn chứng minh họa

– Sự cần thiết phải từ bỏ tính tự phụ

(BAIVIET.COM)