Giải câu 1 – Thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Thực hành thơ tám chữ (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tập làm thơ tám chữ trang 148 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Tìm những từ thích hợp (đúng thanh, đúng vần) để điền vào chỗ trống trong khổ thơ sau:

Trời trong biếc không qua mây gợn trắng
Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa
Hoa lựu nở đầy một /…/ đỏ nắng
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay /…/.

(Theo Anh Thơ, Trưa hè)

Trả lời:

Trời trong biếc không qua mây gợn trắng

Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa

Hoa lự nở đầy một vườn đỏ nắng

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

(BAIVIET.COM)