Giải câu 1 – Thế nào là từ đồng âm ? (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Thế nào là từ đồng âm ? (Trang 135 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng âm trang 135 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Giải thích nghĩa của mỗi từ lồng trong các câu sau:

– Con ngựa đang đứng bỗng lồng lên.

– Mua được con chim, bạn tôi nhốt ngay vào lồng.

Trả lời:

– Lồng 1: Hăng lên chạy càn nhảy càn.

– Lồng 2: Đồ đan bằng tre bằng nứa thường dùng để nhốt chim hay gà.

(BAIVIET.COM)