Giải câu 1 – Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 – Thế nào là tóm tắt văn bản tự sự? (Trang 60 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự trang 60 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1: Trong cuộc sống hàng ngày, có những văn bản tự sự chúng ta đã đọc nhưng nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông báo cho người khác biết thì phải tóm tắt văn bản tự sự.

Trả lời:

Tóm tắt văn bản tự sự là dùng lời của mình trình bày một cách ngắn gọn, trung thành nội dung chính (bao gồm sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng) của văn bản tự sự.

(BAIVIET.COM)