Giải câu 1 Thế nào là rút gọn câu (Trang 15 – 16 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 Thế nào là rút gọn câu (Trang 15- 16 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Rút gọn câu trang 15 – 19 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. cấu tạo của hai câu sau có gì khác nhau?

a) Học ăn, học nói, học gói, học mở.

(Tục ngữ)

b) Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở.

Trả lời:

Câu (a): không có chủ ngữ, các cụm động từ làm vị ngữ.

Câu (b): chủ ngữ là chúng ta, cụm động từ học ăn, học nói, học gói, học mở là vị ngữ

(BAIVIET.COM)