Giải câu 1 – Thế nào là quan hệ từ? (Trang 96 – 97 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu 1 – Thế nào là quan hệ từ? (Trang 96 – 97 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quan hệ từ trang 96 – 97 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy xác định quan hệ từ trong những câu dưới đây:

a) Đồ chơi của chúng tôi cũng chẳng có nhiều.

(Khánh Hoài)

b) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu.

(Sơn Tinh, Thủy Tinh)

c) Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm.

d) Mẹ thường nhân lúc con ngủ mà làm vài việc của riêng mình.Nhưng hôm nay mẹ không tập trung được vào việc gì cả.

(Lí Lan)

Trả lời:

Xác định quan hệ từ:

a) Của

b) Như

c) Bởi …và … nên

d) Nhưng

(BAIVIET.COM)