Giải câu 1 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu? (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu trang 68 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1: Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có […]

Trả lời:

Các cụm danh từ là:

– Những tình cảm ta không có

– Những tình cảm ta sẵn có.

(BAIVIET.COM)