Giải câu 1 – Thế nào là đồng nghĩa? (Trang 113 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Thế nào là đồng nghĩa? (Trang 113 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng nghĩa trang 113 – 117 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Đọc lại bản dịch thơ Xa ngắm thác núi Lư của Tương Như. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy tìm các từ đồng nghĩa với mỗi từ: rọitrông.

Trả lời:

– Từ đồng nghĩa với rọi là chiếu.

– Từ đồng nghĩa với trông là nhìn.

(BAIVIET.COM)