Giải câu 1 thế nào là đoạn văn (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 1 thế nào là đoạn văn (Trang 35 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản trang 35 – 38 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1. Văn bản trên gồm mấy ý? Mỗi ý được viết thành mấy đoạn văn?

Trả lời:

Văn bản gồm 2 ý chính:

+ Khái quát về tác giả Ngô Tất Tố

+ Tổng kết về giá trị nổi bật của tác phẩm tắt đèn

(BAIVIET.COM)