Giải câu 1 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 thế nào là đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Đại từ trang 55 – 59 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Từ nó ở đoạn văn đầu trỏ ai? Từ nó ở đoạn văn thứ hai trỏ con vật gì? Nhờ đâu em biết được nghĩa của hai từ nó trong hai đoạn văn này ?

Trả lời:

Nó trong đoạn văn (1) trỏ em tôi còn nó trong đoạn văn (2) trỏ con gà của anh Bốn Linh. Để biết được nghĩa của các từ nó này, người ta phải căn cứ vào ngữ cảnh nói, căn cứ vào các câu đứng trước hoặc sau câu có chứa từ này.

(BAIVIET.COM)