Giải câu 1 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Thế nào là chơi chữ? (Trang 164 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Chơi chữ trang 164 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Em có nhận xét gì về nghĩa của các từ lợi trong bài ca dao này?

Trả lời:

– Từ lợi mà bà già dùng (lợi chăng) nghĩa là lợi ích, thuận lợi.

– Từ lợi trong câu nói của thầy bói nghĩa là phần thịt bao quanh chân răng.

(BAIVIET.COM)