Giải câu 1 – Thành phần chính và thành phần phụ (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Thành phần chính và thành phần phụ (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Kể tên các thành phần chính, thành phần phụ của câu; nêu dấu hiệu nhận biết từng thành phần.

Trả lời:

Các thành phần chính:

+ Chủ ngữ: Nêu chủ thể được nói đến ở vị ngữ. Thường đứng trước vị ngữ.

+ Vị ngữ: nêu đặc trưng của chủ thể nói đến ở chủ ngữ. Thường đứng sau chủ ngữ.

– Các thành phần phụ:

+ Trạng ngữ: thường đứng đầu câu, nêu hoàn cảnh, không gian, thời gian, cách thức, phương tiện, nguyên nhân, mục đích, …

+ Khởi ngữ: thường đứng trước chủ ngữ, nêu lên đề tài của câu nói.

(BAIVIET.COM)